Co obejmuje szkolenie przeciwpożarowe?

Zgodnie z przepisami, każdy pracownik powinien przejść obowiązkowe szkolenie przeciwpożarowe. Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na potencjalne zagrożenia pożarowe w miejscu pracy oraz przekazanie wiedzy, co robić w krytycznych sytuacjach i jak udzielać poszkodowanym pierwszej pomocy.

Kto musi odbyć szkolenie przeciwpożarowe?

Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej musi odbyć każdy pracownik oraz sam pracodawca, w terminie do sześciu miesięcy, licząc od dnia zatrudnienia. Osoby odpowiedzialne za ewakuację pracowników oraz wyznaczone do zwalczania pożarów w miejscu pracy powinny mieć także dodatkowe szkolenia z zakresu BHP. Podstawowy instruktaż określa potencjalne źródła zagrożeń pożarowych i uczy prawidłowego zachowania na wypadek pożaru, w części praktycznej pracownik zapoznaje się z działaniem gaśnic oraz innych urządzeń wchodzących w skład ochrony przeciwpożarowej.

Ustawa nie określa, jak często powinno się powtarzać szkolenie PPOŻ, więc teoretycznie wystarczy taki kurs zorganizować nowym pracownikom tylko raz, podczas szkolenia wstępnego. Specjaliści zalecają jednak okresowe odnawianie szkoleń, dzięki którym pracownicy będą mogli przypomnieć sobie ważne informacje związane z ochroną przeciwpożarową oraz odbyć dodatkowe ćwiczenia praktyczne z obsługi sprzętu.

Jak powinno wyglądać szkolenie PPOŻ?

Kursy PPOŻ nie powinny być tylko formalnością. Warto podczas takich zajęć przekazać jak najwięcej przydatnych informacji, dzięki czemu pracownicy będą w stanie wyrobić w sobie odpowiednie wzorce zachowania w razie nieszczęśliwego wypadku. Szkolenia przeciwpożarowe Ekofit kładą duży nacisk także na stronę praktyczną, dlatego podczas kursów uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach oraz uczą się udzielania pierwszej pomocy.

Program szkoleń dostosowany jest do specyfiki konkretnego zakładu pracy oraz zagrożeń związanych z określonym stanowiskiem pracy. Uczestnicy dowiedzą się, co powinni zrobić w razie pożaru, jak zabezpieczyć miejsce wypadku, gdzie są drogi i wyjścia ewakuacyjne, jak przeprowadzić działania ratunkowe. Dzięki szkoleniu pracownicy będą w stanie trafnie ocenić sytuację i zareagować stosownie do zagrożenia, co pozytywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa i pomaga zminimalizować ewentualne straty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy × jeden =